Bestuursleden

Catherine Boury – catherineboury@hotmail.com
voorzitster – aanspreekpunt Junior Journalist – medewerker Davidsfonds Academie

Karel Decoene – karel.decoene@telenet.be
verantw. ledenwerving en bestellingen – penningmeester – aanspreekpunt kinderactiviteiten

Stefaan Deconinck – stef.deconinck@telenet.be
secretaris – verantwoordelijke Toast Literair

Lien Haemers – lieno_0123@hotmail.com
verantwoordelijke Happy Handmadebeurs

Anne De Meester – kuurne@davidsfonds.net
verantwoordelijke communicatie en pers

Remi Dejaeghere – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Luc Desmet – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Nadine Delcour – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Greta Verhaeghe – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Jo Bernolet – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Martine Decorte – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Jan Sergeant – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Christine Quaeghebeur – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Sylvie Derez – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid

Annemie Belaen – kuurne@davidsfonds.net
bestuurslid